Medicina legalUnitat de Medicina Legal

La medicina legal és l'especialitat mèdica que reuneix els coneixements de la medicina que són útils per a l'administració de justícia per dilucidar o resoldre problemes civils, penals o administratius.

El nostre servei d’Assessorament Mèdic Legal a càrrec del Dr. Lluís Borras Roca, té l’objectiu de proporcionar seguretat i tranquil·litat als nostres pacients.

Atenem i donem resposta en casos d’accidents, incapacitacions laborals, imprudències, testaments, informes pericials… 

Quins serveis em poden interessar?

Unitat de peritatge mèdic: Sol·licituds de reconeixement del grau de minusvalidesa i grau de dependència. Sol·licituds d'incapacitat temporal, parcial, total, permanent, absoluta o gran invalidesa, etc.

Prevenció de riscos laborals i medicina de treball: Estudi i valoració de risc ambiental, químic, físic i mental o psíquic, etc.

Unitat medicolegal: Estudi de toxicologia, estudi de DNA, prova de paternitat, etc.

Unitat d'últimes voluntats: Assessorament psicològic, mèdic i legal per a aquelles persones que desitgin redactar el seu document d'últimes voluntats (Testament Vital).

Valoració d'agressions sexuals: Estudi i valoració de les agressions sexuals i assessorament de conducta davant aquest tipus de danys físics.

Valoració de maltractaments domèstics: Estudi i valoració dels maltractaments en l'àmbit domèstic, així com assessorament dirigit a proporcionar tranquil·litat i seguretat al pacient.

Informes pericials sobre: Incapacitacions, mòbing, defensa penal i civil, accidents de trànsit, impugnacions de testaments i altres actes judicials.

Aquests són solament alguns dels serveis i tractaments que donem, si tens qualsevol consulta, no dubtis a contactar amb nosaltres.