Proves

 • Holter Arterial

 • Holter 24h

 • Prova d'esforç (ergometria)

 • Espirometria

 • Electrocardiograma

 • Estudi Biomecànic de la Petjada

 • Proves vestibulars

 • Radiografies

 • Proves alèrgiques infantils

 • Ecografies (totes les parts del cos)

 • Ecografia Doppler color (venosa, arterial, tronc supra aórtics...)

 • Gonioscòpia

 • Paquimetria

 • Audiometria

 • Impedanciometria

 • Fibrorinolaringoscòpia

 • Endoscòpia nasal

 • Rinomanometria

 • Preoperatoris

 • Analítiques