LogopèdiaLogopèdia i neurologopèdia

Dificultats per menjar: trastorns de la deglució a l’infant

Tot i que actualment és molt comú en molts nens i nenes, moltes vegades passa desapercebut per la falta de coneixement: la deglució atípica o adaptada.

Es tracta d’un un trastorn que presenten molts nens i nenes i que consisteix en una incorrecta posició i ús inadequat de la llengua en el moment d’empassar els aliments o begudes. És una forma d’empassar anòmala que pot ser conseqüència de molts factors i causa de diverses alteracions anatòmiques i que comporta complicacions nutricionals i respiratòries. L’origen del trastorn determina el tipus i grup de les alteracions que han de ser estudiades i tractades.

Els millors detectors d’aquest trastorn poden ser els menjadors de les escoles i les famílies. Alguns dels aspectes que poden ser indicadors de l’existència d’una deglució atípica o adaptada són entre d’altres alertes:

  • la fuita d’aliments (menjar amb la boca oberta)
  • tancament labial excessiu o inadequat
  • posició de la llengua entre les dents en empassar
  • sorolls en empassar
  • respiració oral
  • tensions del mentó o en el coll 

 

La millor ajuda és la prevenció: detectar el problema ajuda a una rehabilitació precoç, adaptada a cada cas amb diverses tècniques. Així, l’avaluació i intervenció logopèdica primerenca pot evitar que s’instaurin aquests patrons i, per tant, aquests hàbits dolents. Dependent del cas, aquestes dificultats es podrien remeiar sense necessitat d’aparatologia dental, amb estimulacions específiques, rehabilitació muscular i educant un nou patró a l’hora d’empassar.

Donat la complexitat del procés i les repercussions importants per al nen, el seu abordatge és clau per conscienciar un major nivell d’alerta i atenció i recuperar la qualitat de vida. L’equip clínic d’especialistes de la Policlínica Guadalupe ofereix el suport format i professional per aquestes necessitats, treballant coordinats (logopedes, pediatria, ORL, nutricionistes, etc.), i comptant sempre amb la necessària col·laboració i participació de la família.

 

Marta Calle del Campo 08-4418

Virginia Fernandez 08-4196

Servei de Logopèdia - Policlínica Guadalupe

nen menjant