Avís legal

www.policlinicaguadalupe.com és un espai web, el nom de domini del qual està registrat i és propietat de POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L. amb domicili a la Carretera de Cornellà, 82 (08950) Esplugues de Llobregat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44425 , Foli 0083, Inscripció 1a, i disponiendo de NIF B66339938 (en endavant, POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L.).

Autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'autorització E-08566597.

La finalitat de www.policlinicaguadalupe.com, és la de prestació de serveis mèdics en qualitat de Clínica de serveis mèdics.

L'accés a www.policlinicaguadalupe.com, és gratuit, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, i donat el cas es procedirà a l'emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal. En tot cas, l'usuari no utilitzarà les informacions i continguts de POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., per a la realització d'activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic, respectant les condicions d'ús establertes per POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L.

L'utilizació d'aquest espai web suposa l'acceptació del contingut al present avís legal.

 

RESPONSABILITAT

POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar del mal funcionamient de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a www.policlinicaguadalupe.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en la transmissió de dades mitjançant les xarxes telemàtiques.

 

CONTINGUTS WEB i ENLLAÇOS A TERCERS

La informació continguda en l'espai web pot estar desactualitzada. Si és el cas, POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., no serà responsable dels poasibles danys derivats d'un us extern i/o per tercers de la informació facilitada.
POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., es reserva el dret a poder suspendre temporalment la accesibilitat a l'espai Web quano sigui necessari, sense necessitat d'avís previ per poder així realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries. www.policlinicaguadalupe.com, pot contenir enllaços i/o víncles (links) a terceres pàgines web externes, el contingut de les quals no es atribuible ni exigible a POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., sent responsable cada titular dels espacis web vinculats. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina Web a l'espai web www.policlinicaguadalupe.com, s'haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., sense prèvia autorització.

 

CLAUSULES PARTICULARS PER A XARXES SOCIALS

Facebook

En prémer el botó “M'agrada” d'aquesta pàgina l'usuari consent que POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en compliment de les condicions d'us i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d'aquests, així com enviar missatges. POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor, prement la casella “ja no m'agrada”.


Twitter

En prémer el botó “Seguir” d'aquesta pàgina l'usuari consent que POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de Twitter, pugui
accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al Timeline d'aquests, retwitejar tweets dels seus seguidors així com enviar missatges. POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuario pot deixar de ser seguidor, prement a la casella “Deixar de seguir”.

Linkedin

En prémer el botó “Seguir” d'aquesta pàgina l'usuari consent que POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d'aquests, participar en debats, així como enviar missatges. POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que las descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor, prement a la casella “Deixar de seguir”.

La informació facilitada per POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilizació.

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, dirigit a POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., a ladreça Carretera de Cornellà, 82 (08950) Esplugues de Llobregat, o per correu electrònico a: rgpd@policlinicaguadalupe.com

En relació a la modificació de les teves dades t'informem que en utilitzar una plataforma aliena a POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., pots realitzar-la mitjamçant la configuració del teu perfil de cada xarxa social. POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L., únicament pot consultar o donar de baixa les dades en qualitat de seguidor.

 

MODIFICACIÓ DELS TERMINIS i CONDICIONS D'ÚS

El contingut al present avís legal te una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent a cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l'actividad de POLICLÍNICA GUADALUPE, S.L.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

El contingut al present avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normts sectorials d'aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment.
En cas de disputa o controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recòrrer a sistemes alternatius de ressolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en que aparegui la controvèrsia, i sempre en base al previst per la normativa d'aplicació.